คณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลกลาง จังหวัดราชบุรี
ค้นหา
 
บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ศิลปิน  
ปราชญ์ชาวบ้าน  
บุคคลสำคัญทางศาสนา  
นักเขียนนักประพันธ์  
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม/กลุ่ม  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานทางวัฒนธรรม  
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  
ทัศนศิลป์  
เอกสารหนังสือ  
สื่อโสตทัศน์  
เครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องแต่งกาย  
วิถีชีวิต
ชาติพันธุ์  
ศาสนาและความเชื่อ  
ประเพณีและพีธีกรรม  
ภาษาและวรรณกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปการแสดงและดนตรี  
สถานที่ทางวัฒนธรรม
แหล่งโบราณคดี  
อุทยานประวัติศาสตร์  
ข้อมูลโบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมสำคัญ  
ศาสนสถาน  
พิพิธภัณฑ์  
หอสมุดห้องสมุด  
หอจดหมายเหตุ  
อนุเสาวรีย์อนุสรณ์สถาน  
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม  
แหล่งท่องเที่ยว  
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  
อื่น ๆ
ศาสนา  
ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
สถานที่สำคัญ  

รูป
รายละเอียด
ที่ตั้ง
วันที่
นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์
สถานที่ตั้ง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
เลขที่  75  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
บ้านโป่ง อำเภอ  บ้านโป่ง
จังหวัด ราชบุรี
2008-09-27 17:30:50
ไท-ยวน
สถานที่ตั้ง ไม่พบข้อมูล
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ดอนแร่ อำเภอ  เมืองราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
2008-09-28 13:58:03
อาคารสถานีรถไฟบ่อตะคร้อ
สถานที่ตั้ง ไม่พบข้อมูล
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  3 
ตำบล
บ่อกระดาน อำเภอ  ปากท่อ
จังหวัด ราชบุรี
2008-09-28 14:08:50
พลับพลาที่ประทับ
สถานที่ตั้ง วัดโชติทายการาม
เลขที่  3  หมู่  1 
ตำบล
ดำเนินสะดวก อำเภอ  ดำเนินสะดวก
จังหวัด ราชบุรี
2008-09-28 14:18:54
ประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง
สถานที่ตั้ง วัดแจ้งเจริญ
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  3 
ตำบล
วัดเพลง อำเภอ  วัดเพลง
จังหวัด ราชบุรี
2008-09-28 14:27:55
นายเบิ่ม นิ่มนวล
สถานที่ตั้ง ไม่พบข้อมูล
เลขที่  63  หมู่  4 
ตำบล
ดอนแร่ อำเภอ  เมืองราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
2008-09-29 10:37:43
นายเบิ่ม นิ่มนวล
สถานที่ตั้ง ไม่พบข้อมูล
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ไม่พบข้อมูล อำเภอ  ไม่พบข้อมูล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2008-09-29 10:40:30
นายเบิ่ม นิ่มนวล
สถานที่ตั้ง ไม่พบข้อมูล
เลขที่  ไม่พบข้อมูล  หมู่  ไม่พบข้อมูล 
ตำบล
ไม่พบข้อมูล อำเภอ  ไม่พบข้อมูล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2008-09-29 10:41:47
หน้า    1  2  3  4  5   

     
  ผู้ดูแลระบบ 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
อาคารเขตตรวจราชการพื้นที่ 4 (ชั้น 6) ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 2786 โทรสาร 0 3232 2862
อีเมล์ ratchaburi@m-culture.go.th

เว็บไซต์อื่นๆ : จังหวัดราชบุรี | ท่องเที่ยวไทย | ครีมจุฬา | ครีมสมุนไพรจุฬา | dental pattaya | ครีมหมอจุฬา | เสื้อชูชีพ | ชุดชูชีพ | เต็นท์ | ถุงนอน | ครีมมะหาด | โลชั่นมะหาด | ครีมนาเดีย